Podstawowa opieka zdrowotna dla osób umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców PSG Biała Podlaska

Spr. nr 06/18

Wartość szacunkowa - poniżej 750 000 euro

CPV - 85121100-4, 85141200-1, 85141100-0, 85121291-9

Tryb - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne

Termin składania ofert - 02.02.2018r godz. 10:00

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 25.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Petelska
Osoba modyfikująca informację:
do góry