Dostawa energii elektrycznej na obszarze PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość dla potrzeb NOSG

Sprawa nr 04/18

           Wartość szacunkowa - poniżej 144 000 euro

  • Wspólny słownik zamówień publicznych CPV - 09310000- 5
  • Tryb - przetarg nieograniczony
  •  Termin składania ofert:  23.02.2018r. godz. 12:00

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 06.02.2018
Data modyfikacji 16.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Kostowski
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Kostowski
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Kostowski
do góry