Dostawa paliw (tankowanie) do sprzętu transportowego Placówek SG

Sprawa nr 08/18

    Wartość szacunkowa - poniżej 144 000 euro

  • Wspólny słownik zamówień publicznych CPV - 09100000- 0
  • Tryb - przetarg nieograniczony
  •  Termin składania ofert: 21.02.2018r. godz. 10:00

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 09.02.2018
Data modyfikacji 13.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Kostowski
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Kostowski
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Szarpak
do góry