INFORMACJE O SKŁADNIKACH MAJĄTKU

Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego planowanego do zagospodarowania WŁiI

Nadbużański Oddział Straży Granicznej działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa ( D.U. 2019 poz. 2004) informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki, które mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży. Wnioski o nieodpłatne przekazanie, darowiznę lub sprzedaż zawierające dane wskazane w w/w rozporządzeniu prosimy kierować do Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2020 r.

Metryczka

Data publikacji 14.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Babicz
do góry