Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym przeprowadzonej w Placówce Straży Granicznej w Dorohusku.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym przeprowadzonej w Placówce Straży Granicznej w Dorohusku nt. Ocena prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji z tytułu kar nakładanych za naruszenia przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z uwzględnieniem windykacji należności z tytułu nałożonych kar.

Pliki do pobrania

  • 16.04.2020 11:00
    9 MB

Metryczka

Data publikacji 16.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
do góry