Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym - PSG Lublin

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym - PSG Lublin nt. Przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP przez funkcjonariuszy Placówki SG w Lublinie.

Pliki do pobrania

  • 14.10.2014 12:00
    1.65 MB

Metryczka

Data publikacji 14.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
do góry