Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym nt. Prawidłowość procedur o udzielenie zamówień publicznych, w tym zgodność zawartych umów z przepisami działu IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym nt. Prawidłowość procedur o udzielenie zamówień publicznych, w tym zgodność zawartych umów z przepisami działu IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przeprowadzonej w Pionie Głównego Księgowego.

Pliki do pobrania

  • 18.09.2015 13:00
    3.45 MB
  • 18.09.2015 13:32
    2.76 MB

Metryczka

Data publikacji 18.09.2015
Data modyfikacji 18.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
do góry