Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym nt. Zasadność i prawidłowość udzielania zwolnień od zajęć służbowych na podstawie rozporządzenia MSWIA w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonar

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym nt. Zasadność i prawidłowość udzielania zwolnień od zajęć służbowych na podstawie rozporządzenia MSWIA w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom SG z dnia 14 czerwca 2002 r., przeprowadzonej w Placówce SG w Terespolu.

Metryczka

Data publikacji 18.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
do góry