Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym w PSG w Janowie Podlaskim.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym nt. Prawidłowość sporządzania dokumentacji organizacyjno-funkcjonalnej, w tym zgodność szczegółowych zakresów obowiązków z wewnętrznym podziałem zada, przeprowadzonej w PSG w Janowie Podlaskim.

Pliki do pobrania

  • 04.01.2017 08:00
    5.52 MB

Metryczka

Data publikacji 04.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
do góry