Wystąpienie pokontrolne - Placówka SG w Hrebennem

Kontrola ochrony informacji niejawnych w zakresie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z przepisami szczególnych wymagań bezpieczeństwa i przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji oraz zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego.

Metryczka

Data publikacji 17.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół kontrolny
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Grela
do góry