Informacja o rozpatrzonych petycjach (zbiorcza): - 2015 - BIP - Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o rozpatrzonych petycjach (zbiorcza):

Stosownie do treści art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195),

podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

 

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w 2015 r. petycjach

przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

i Komendantów Placówek Straży Granicznej pozostających w terytorialnym zasięgu działania

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej:

w roku 2015 w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej nie odnotowano wystąpień podlegających rozpatrzeniu

w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

 

Metryczka

Data publikacji 29.06.2016
Data modyfikacji 29.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
do góry