Zbiorcza informacja dot. petycji za rok 2017. - 2017 - BIP - Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbiorcza informacja dot. petycji za rok 2017.

Stosownie do treści art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195),

podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

 

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w 2017 r. petycjach

przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

i Komendantów Placówek Straży Granicznej pozostających w terytorialnym zasięgu działania

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej:

 

w roku 2017 w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej nie odnotowano wystąpień podlegających rozpatrzeniu

w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

 

Metryczka

Data publikacji 25.06.2018
Data modyfikacji 07.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
do góry