Zbiorcza informacja dot. petycji za rok 2018. - 2018 - BIP - Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbiorcza informacja dot. petycji za rok 2018.

Stosownie do treści art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

(t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz. 870),podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, corocznie,
w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w 2018 r. petycjach

przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

i Komendantów Placówek Straży Granicznej pozostających w terytorialnym zasięgu działania

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej:

w roku 2018 w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej nie odnotowano wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

 

Metryczka

Data publikacji 07.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
do góry