Informacja za rok 2019 - 2019 - BIP - Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja za rok 2019

Stosownie do treści art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

(t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz. 870),

podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, corocznie, w terminie do dnia
30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu 
go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w 2019 r. petycjach

przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

i Komendantów Placówek Straży Granicznej pozostających w terytorialnym zasięgu działania

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej:

w roku 2019 w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej nie odnotowano wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Metryczka

Data publikacji 12.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
do góry