Informacja za rok 2021 - petycje - 2021 - BIP - Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja za rok 2021 - petycje

Stosownie do treści art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz. 870),

podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, corocznie, w terminie do dnia
30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu 
go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

 

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w 2021 r. petycjach

przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

i Komendantów Placówek Straży Granicznej pozostających w terytorialnym zasięgu działania

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej:

 

w roku 2021 w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej nie odnotowano wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Metryczka

Data publikacji 29.04.2022
Data modyfikacji 29.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Kopeć
do góry