STANOWIENIE AKTÓW PRAWNYCH

Określenie aktu normatywnego regulującego stanowienie aktów prawnych w Straży Granicznej.

-Decyzja Nr 142 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 lipca 2015 r. ,,w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych w Straży Granicznej " Dz.Urz.KGSG, poz. 50; z póżniejszymi zmianami;

 

Metryczka

Data publikacji 31.07.2017
Data modyfikacji 13.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Poremska
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Babicz
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Poremska
do góry