Podstawy prawne działania - STATUS PRAWNY - BIP - Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUS PRAWNY

Podstawy prawne działania

  • USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U.2016.1643 j.t.);

 

  • USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U.2017.660 j.t.);

 

  • USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.2017.900 j.t.);

 

  • ZARZĄDZENIE Nr 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibą w Chełmie (Dz.Urz.KGSG.2014.63);

Metryczka

Data publikacji 29.08.2017
Data modyfikacji 30.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Babicz WŁiI
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Poremska
do góry