STATUS PRAWNY

okreslenie aktów prawnych regulujących działalność NOSG

- Ustawa z dnia 12 października 1990 r., ,,o Straży Granicznej"; tekst jednolity Dz. U. 2016.1643; z późniejszymi zmianami;

- Zarządzenie nr 45 Komendanta Główngo Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. ,,w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie " Dz.Urz.KGSG, poz.63;
z pózniejszymi zmianami;

- Zarządzenie nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2016 r., ,,w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich  terytorialego zasięgu, a także okreslenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów: Dz.Urz. KGSG, poz. 108; z póżniejszymi zmianami;

Metryczka

Data publikacji 07.11.2017
Data modyfikacji 30.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Straż Graniczna
Osoba udostępniająca informację:
Administrator Straż Graniczna
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Poremska
do góry