Przebudowa Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

Spr nr 19/20

Wartość szacunkowa: poniżej 5 3500 000 euro

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 

45000000-7, 45111300-1, 45112000-5, 45262310-7, 45262300-4, 45262520-2,
45320000-6, 45223100-7, 45410000-4, 45432100-5, 45262650-2, 45442100-8, 
45421000-4, 45443000-4, 45261000-4, 45111200-0, 45331100-7, 45330000-9, 
45331200-8, 45321000-3, 45316100-6, 45310000-3, 45317300-5, 45311200-2, 
45311100-1, 45316000-5, 45314000-1, 45314320-0, 45312000-7, 45312200-9, 
45312100-8, 45231000-5


Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.11.2020 r. do godz.10:00  17.11.2020 r. do godz. 10:00

Metryczka

Data publikacji 21.10.2020
Data modyfikacji 10.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Kostowski
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Kostowski
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Czerniak
do góry