Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla funkcjonariuszy i pracowników - specjalistyczne usługi medyczne oraz usługi świadczone przez laboratoria medyczne na terenie miasta Chełm, Lublin, Biała Podlaska, Tomaszów Lubelski

Sprawa nr 25/20

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000,00 euro

CPV: 85121200-5, 85145000-7

Tryb: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne

Termin składania ofert: 22.12.2020 r. godz.: 9:00

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 14.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Petelska
do góry