Świadczenie usług lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników i funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Sprawa nr 06/21

Wartość zamówienia: poniżej 130 000,00 zł netto

Wspólny słownik CPV: 85121100-4

Tryb: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych

Termin składania ofert: 10.06.2021 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 01.06.2021
Data modyfikacji 09.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Michalska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Michalska
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Michalska
do góry