Badania lekarskie cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Białej Podlaskiej

Sprawa nr 12/22

Wartość zamówienia poniżej 130 000,00 zł netto

Wspólny słownik CPV: 85121100–4

Tryb: postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego na usługi i inne szczególne  usługi poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Termin składania ofert: 27.05.2022 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 18.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Bąkowska
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Bąkowska
do góry