Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:"Budowa wieży obserwacyjnej w m. Kostomłoty"

Sprawa nr 13/22

Wartość zamówienia: poniżej 4310 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1 919 502 zł

Wspólny słownik CPV: 71000000-8, 71200000-0, 71300000-1, 71500000-3, 71210000-3, 71220000-6, 71240000-2, 71250000-5, 71310000-4, 71320000-7, 71330000-0, 71350000-6, 71520000-9, 71530000-2, 71540000-5

Tryb: postępowanie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - negocjacje, prowadzone poza ustawą Prawo zamowień publicznych

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 08.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Petelska
do góry