Świadczenie specjalistycznych badań konsultacyjnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami i pracownikami na terenie miasta Chełm, Lublin, Biała Podlaska, Zamość

Sprawa nr 15/22

Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł netto

Wspólny słownik CPV: 85121200-5

Tryb: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi poza ustawą Prawo Zamówien Publicznych

Termin skladania ofert: do 20.07.2022 r. godz. 10:00  22.07.2022 r. godz. 10:00

                             

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 12.07.2022
Data modyfikacji 15.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Petelska
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Petelska
do góry