Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym - PSG Janów Podlaski

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym - PSG Janów Podlaski nt. Kontrola przeprowadzenia kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej oraz powierzania wykonywania pracy.

Metryczka

Data publikacji 18.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
do góry