Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym przeprowadzonej w Placówce SG w Lublinie oraz Placówce SG w Hrebennem.

Sposób przeprowadzania przez funkcjonariuszy NOSG wywiadu środowiskowego i sprawdzeń lokalu, który cudzoziemiec wskazał jako miejsce swojego pobytu, w ramach postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców.

Metryczka

Data publikacji 29.09.2015
Data modyfikacji 26.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
do góry