Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym przeprowadzonej w Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli nt. Wykonywanie przez Straż Graniczną czynności zleconych przez właściwe organy państwowe.

Metryczka

Data publikacji 28.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
do góry